Sinu kandidaat Saaremaal

Minu unistuste Saaremaa…

 • Meil on kvaliteetne elukeskkond, kaasaegsed töökohad ja mitmekülgsed vaba aja veetmise võimalused.
 • Lasteaedades ja koolides on tugevad tugisüsteemid, mis toetavad lapsi hariduse omandamisel. Lasteaiakohad on kättesaadavad ja lastele tasuta.
 • Transpordiühendused on sagedased ja sõidugraafik elanike vajadusi arvestav. Teedevõrgustik on hästi hooldatud.
 • Koolides on tugev IT, ettevõtluse ja tehnoloogiaõpe.
 • Loodud ühtne infoväli avaliku ja erasektori teenuste, kultuurisündmuste, tegevuste jm kajastamiseks.
 • Vallavalitsus teeb koostööd ettevõtjatega, et arendada ettevõtluskeskkonda ning tuua targad töökohad Saaremaale.
 • Saaremaal on kogu valda kattev elektriautode laadimise võrgustik.
 • Soositakse jalgrattaga liiklemist, rajatakse juurde jalgrattateid ja paigaldatakse tänapäevased jalgrattaparklad.
 • Saaremaal hoitakse traditsioone ja toetatakse kogukondlikke algatusi.

Soovin, et minu poolt hääletaksid kõik ettevõtlikud inimesed, kes tahavad, et Saaremaal oleks lisaks elu rahulikule kulgemisele ka piisavalt tänapäevaseid eneseteostuse võimalusi – nii noorele kui ka vanemale.

“Ma ei ole poliitik. Ma olen ettevõtlik inimene, kes soovib midagi ära teha!”

Teemad, mis on minu jaoks tähtsad:

 • Pean vajalikuks kõrghariduse omandamise võimalust Saaremaal.
 • Soosida IT-huviharidust (programmeerimine, robootika jm).
 • Ettevõtluskoolitused ja arvutiõpetus kõigile huvilistele kättesaadavaks.
 • Toetan autojuhilubade omandamist gümnaasiumi õppeprogrammis.
 • Tähelepanu pööramine üksi elavate eakate toimetulekule.
 • Perearsti- ja apteegiteenus peab olema kättesaadav kodukoha lähedal.
 • Õhtuse lastehoiuteenuse toetamine.
 • Terviseparkide, kergliiklusteede ja mänguväljakute edasiarendamine (sh rulapark).

Saaremaa on minu kodukoht!

Täna toimub hääletamine ainult jaoskondades!

Minust

Olen Taavi Rauniste, 33-aastane põline saarlane. Saaremaa vallavolikogu liige, IT-ettevõtja ja AS-i Kuressaare Veevärk nõukogu liige. Olen abielus ja peres kasvab kolmeaastane tütar.

Olen õppinud Tartu ülikooli Pärnu kolledžis projektijuhtimist ja õpetan Kuressaare ametikoolis e-äri. Tegelen heategevusega, olen projekti “Toetame Saaremaa vaimupuudega lapsi” algataja ja Kuressaare Lionsi klubi liige.

Sina otsustad! Tule kindlasti valima!

VALIMISPÄEV – 17. OKTOOBER

Võta kaasa ID-kaart, pass või juhiluba. Hääletamine toimub jaoskonades pühapäeval kell 9:00-20:00. Leia oma lähim jaoskond…