Sinu kandidaat Saaremaal

Minu unistuste Saaremaa…

 • Meil on kvaliteetne elukeskkond, kaasaegne töökoht ja mitmekülgsed vaba aja veetmise võimalused.
 • Valla arengut kujundatakse tervikpilti arvestades keskkonnasõbralikult, innovaatiliselt ja valla elanikke kaasavalt.
 • Koolides on tugev IT, ettevõtluse ja tehnoloogiaõpe.
 • Lasteaedades ja koolides on tugevad tugisüsteemid, mis toetavad lapsi hariduse omandamisel. Haridusasutustes töötab motiveeritud ja hästitasustatud personal.
 • Transpordiühendused on sagedased ja sõidugraafik elanike vajadusi arvestav. Teedevõrgustik on hästi hooldatud.
 • Saaremaal on kogu valda kattev elektriautode laadimise võrgustik.
 • Saaremaal hoitakse traditsioone ja toetatakse kogukondlikke algatusi.
 • Tervise- ja matkarajad on hästi hooldatud ja vajadusel valgustatud. On loodud parim keskkond spordiga tegelemiseks.
 • Loodud ühtne infoväli avaliku sektori ja avalikku huvi pakkuvate erasektori teenuste, kultuurisündmuste, kogukondlike tegevuste jmt kajastamiseks.
 • Linna arendavad ennekõike selle kodanikud, tehes seda läbi ettevõtluse, mittetulundusliku ja kogukondliku tegevuse. Vallavõimu ülesanne on oma kodanikele selles töös igakülgselt toeks olla.
 • Soodustame mereturismi. Teeme korda väikesadamad ja kavandame uute rajamist.
 • Soositakse jalgrattaga liiklemist, rajatakse juurde jalgrattateid ja paigaldatakse tänapäevased jalgrattaparklad.
 • Vallavalitsuse töökorraldus on kiire, läbipaistev ja kaasaegne. Vallajuhid on juhtimiskogemustega tippspetsialistid.
 • Vallavalitsus teeb koostööd ettevõtjatega, et arendada ettevõtluskeskkonda ning tuua targad töökohad Saaremaale.

“Ma ei ole poliitik. Ma olen ettevõtlik inimene, kes soovib midagi ära teha!”

Soovin, et minu poolt hääletaksid kõik ettevõtlikud inimesed, kes tahavad, et Saaremaal oleks lisaks elu rahulikule kulgemisele ka piisavalt tänapäevaseid eneseteostuse võimalusi – nii noorele kui ka vanemale.

Teemad, mis on minu jaoks tähtsad:

 • Pean vajalikuks kõrghariduse omandamise võimalust Saaremaal.
 • Soosida IT-huviharidust (programmeerimine, robootika jm).
 • Ettevõtluskoolitused ja arvutiõpetus kõigile huvilistele kättesaadavaks.
 • Toetan autojuhilubade omandamist gümnaasiumi õppeprogrammis.
 • Tähelepanu pööramine üksi elavate eakate toimetulekule.
 • Perearsti- ja apteegiteenus peab olema kättesaadav kodukoha lähedal.
 • Õhtuse lastehoiuteenuse toetamine.
 • Terviseparkide, kergliiklusteede ja mänguväljakute edasiarendamine (sh rulapark).

Saaremaa on minu kodukoht!

Minust

Olen Taavi Rauniste, 33-aastane põline saarlane. Saaremaa vallavolikogu liige, IT-ettevõtja ja AS-i Kuressaare Veevärk nõukogu liige. Olen abielus ja peres kasvab kolmeaastane tütar.

Olen õppinud Tartu ülikooli Pärnu kolledžis projektijuhtimist ja õpetan Kuressaare ametikoolis e-äri. Tegelen heategevusega, olen projekti “Toetame Saaremaa vaimupuudega lapsi” algataja ja Kuressaare Lionsi klubi liige.


VALIMA → JAOSKONNAD →